SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Brändö svenska samskola (Helsingfors) 1920-1973
Östra svenska läroverket (Helsingfors) 1973-1977


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 02.12.1920 / Brändö skolförening.

Omistajat: 1920-1973 Brändö skolförening, 1973-1977 Brändö skolförening & Stiftelsen Botby svenska samskola.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 21.06.1930

Ylioppilastutkinto-oikeus: 20.12.1930

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1921/22 15 82 -
1930/31 16 179 -
1938/39 18 161 6
1950/51 19 208 7
1960/61 27 487 20
1970/71 24 274 18


Erityispiirteitä: Koulu oli toiminut jo vuodesta 1912 kotikouluna, ennen kuin sai 2.12.1920 virallisen toimiluvan kuusiluokkaiseksi. Tämän jälkeen koulu laajeni 7-luokkaiseksi 1925, 8-luokkaiseksi 1930 ja 9-luokkaiseksi 1931. 22.9.1948 myönnetyllä luvalla koulu muutettiin takaisin 8-luokkaiseksi. Koululla oli vahva oppilaskerhotoiminta 1950- ja 1960-luvuilla, mm. aktiivinen humanistikerho.

9.4.1973 kouluhallitus antoi Brandö svenska samskolanille ja Botby svenska samskolanille luvan yhdistyä ja koulun nimeksi tuli Östra svenska läroverket. Vartiokylässä toimivat asteittain alkavat keskikoululuokat ja Kulosaaressa lukioluokat.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1977

Koulun rehtorit: 1920-1922 Ivar Hortling, 1922-1931 Bernhard Estlander, 1931-1937 Erik Lagus, 1937-1938 Eric Bargum, 1938-1969 Ruben Jansson, 1969-1977 Matti Jyry.

Koulurakennukset: Kotikoulu aloitti toimintansa Nymanin huvilassa. 1915 koulun tukijat päättivät oman koulutalon hankkimisesta. Rakennusta laajennettiin 1920 ja 1956.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Botby högstadiet / Brändö gymnasiet
WWW-kotisivujen osoite: Brändö gymnasium